تست هاي مربوط به پروفيل UPVC

تست هاي مربوط به پروفيل UPVC در این قسمت تست هاي مربوط به پروفيل UPVC را برای شما شرح خواهیم داد که عبارتند از: 1- تست شکل ظاهري و شرايط توليد: در هنگام توليد انواع سطح مقطع پروفيل، تعداد مشخصي نمونه جهت انجام آزمايش های مختلف از قسمت توليد برداشته مي [...]

بیشتر بخوانید
X